Jag hjälper dig på plats

Mycket reparationer sker ute hos kund. Apparater, moduler eller kretskort skickas eller lämnas även in på min verkstad. Jag agerar ibland ambulerande tekniker i Halland med omnejd och kan då komma till dig och utför felsökning och reparation av elektronik på maskiner, så som operatörspaneler, motor-servon, kretskort, strömförsörjning, inom verkstadsindustri, jordbruk, skogsmaskiner, tryckeribranschen, livsmedelsindustrin mm.


Kontakta mig för vidare diskussion om lämpligt tillvägagångs sätt i just ert fall.

Ambulerande elektronikreparatör - felsök & reparation av elektronik i jordbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, skogsbruksmaskiner och indutri -Elektronikverkstan Vessigebro
Ambulerande elektronikreparatör - felsök & reparation av elektronik i jordbruksmaskiner, entreprenadmaskiner, skogsbruksmaskiner och indutri -Elektronikverkstan Vessigebro